Bảng giá xeStarex Cứu Thương

New Porter 150 Chassis
846.600.000 đ

New Porter 150 Chassis

Starex 2.4 A/T 9 chỗ (Máy xăng)
1.000.700.000 đ 1.000.700.000 đ

Starex 2.4 A/T 9 chỗ (Máy xăng)

Starex 2.5 M/T 9 chỗ (Máy dầu)
975.000.000 đ 975.000.000 đ

Starex 2.5 M/T 9 chỗ (Máy dầu)

Starex 2.4 xăng - limousine
1.509.500.000 đ 1.509.500.000 đ

Starex 2.4 xăng - limousine

Starex 2.4 M/T 9 chỗ (Máy xăng)
911.000.000 đ 911.000.000 đ

Starex 2.4 M/T 9 chỗ (Máy xăng)

Starex 2.5 M/T 3 chỗ
806.000.000 đ 806.000.000 đ

Starex 2.5 M/T 3 chỗ

Starex 2.5 MT 6 chỗ (máy dầu)
714.000.000 đ 714.000.000 đ

Starex 2.5 MT 6 chỗ (máy dầu)

Starex 2.4 M/T 6 chỗ (Máy xăng)
655.000.000 đ 655.000.000 đ

Starex 2.4 M/T 6 chỗ (Máy xăng)

Giỏ hàng ×

Chát với chúng tôi